Andırın Masaj Salonu Mutlu Son Kamer

By | Ocak 20, 2019

Fıtık ameliyatlarında kullanılan cerrahi yöntemler açık ve kapalı olarak iki gruba ayrılır. Andırın masaj salonu Kasık fıtıklarında en açık gerilimsiz teknik uygulanır. Bu teknik genellikle lokal anestezi uygulanarak yapılır. Andırın masaj salonu Bunun için 6 – 7 cm’lik bir açıklık yeterlidir. Kapalı teknik de laparoskopik olarak adlandırılır. Andırın masaj salonu . Bunun için, karın zarından sokulan minimal çubuklarla tedavi uygulanır. Ağrı eşiği yükseldiğinden, hasta genel anestezi altında tedavi edilir. Fıtık, iç organların delinmesinden kaynaklanan karın zarının bir hastalığıdır. Bu nedenle amaç fıtıklaşmış diski abdominal zara geri döndürmek ve abdominal zarı tamir etmektir. Bununla birlikte, her fıtıkta karın zarı gücünü koruyamaz. Örneğin, fıtıklaşmış fıtıklarda, kasık veya göbek fıtıklarında, karın zarı deforme olabilir. Açık yöntemlerle fıtık ameliyatı aslında daha kalıcı çözümler sunabilir. Bu yöntemde fıtığın türüne ve büyüklüğüne göre hastaya anestezi yapılır. Genellikle kasık ve göbek fıtığı lokal anestezi altında yapılır. Hasta ameliyat için hazır olduktan sonra fıtık bölgesinde 6 – 7 cm’lik kesi açılır. Bu insizyonlardan fıtığa neden olan fıtıklar, karnına, yani olması gerektiği noktaya kadar geri itilir. Sonra karın zarı onarılır ve insizyon kapatılır. Bununla birlikte, herhangi bir durumda, abdominal membran birleşmeye yatkın olmayabilir. Bu gibi durumlarda, yama tekniği karın bölgesine uygulanır. Doku ile aynı olan yama malzemesi, bağırsak ve zar arasına yerleştirilir ve insizyonlar kapatılır.